Consular Corps in Finland ry:n vuosikokous 19.4.2024

Osanottajia Tekniskan tiloissa: Jari Rastas, Heikki Rautvuori, Jan Nygård, Timo Salli, Johan Grotenfelt, Outi Merisalo, Jukka Luostarinen, Kati Tähtinen, Erkki Hämäläinen, Martti Malmivirta, Harri Mannila ja Martti Launonen

Consular Corps in Finland ry järjesti vuosikokouksensa Tekniskan tiloissa ja etänä. Vuosikokousesitelmän piti M. Malmivirta Korkia-yrityksensä toiminnasta. Kokoukseen osallistui yhteensä 20 yhdistyksen jäsentä. Vuosikokouksessa valittiin uusina jäseninä hallitukseen erovuoroisten J. Grotenfelt, J. Nygård ja O. Pohjanvirta tilalle H. Launonen, M. Malmivirta ja H. Mannila. V:n 2024 hallituksessa jatkavat pj, Dean J. Luostarinen, sihteeri K. Tähtinen, tapahtumakoordinaattori H. Rautvuori sekä O. Merisalo, T. Palander ja J. Rastas. Pj, Dean Luostarinen kiitti paikalla olevia J. Grotenfeltia ja J. Nygårdia ansiokkaasta toiminnasta yhdistyksen hyväksi ja ojensi heille kirjalahjat.